मेंदीच्या पानांवर | Mendichya Paanavar Marathi Lyrics

मेंदीच्या पानांवर | Mendichya Paanavar Marathi Lyrics

गीत – सुरेश भट
संगीत – पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर – लता मंगेशकर

मेंदीच्या पानांवर मन अजून झुलते ग
जाईच्या पाकळ्यांस दंव अजून सलते ग
झुळझुळतो अंगणात तोच गार वारा ग
हुळहुळतो तुळशीचा अजुन देह सारा ग
अजुन तुझे हळदीचे अंग अंग पिवळे ग
अजुन तुझ्या डोळ्यांतिल मोठेपण कवळे ग

Leave a Comment