मी एकला वेड्यापरी | Mi ekla wedyapari Marathi Lyrics

मी एकला वेड्यापरी | Mi ekla wedyapari Marathi Lyrics

गीत -रमेश अणावकर
संगीत- अनिल मोहिले
स्वर- दशरथ पुजारी


Mi ekla wedyapari Marathi Lyrics

मी एकला वेड्यापरी येतो इथेच आणि
वाळूवरी आंसूभरी लिहितो जुनी कहाणी !

हा तोच चंद्र आणि चौफेर तोच वारा
झुडुपास बिलगलेला खडकाळ हा किनारा
हे तेच ते सारे इथे, माझे मला न कोणी !

ते दृष्य़ आठविता माझे मला न ठावे
हा दोष काय माझा ? हे का असे घडावे ?
तो ढासळे ही आसवे मज आसरा म्हणोनी

मी जाणतो परंतु जाणून काय त्याचे
जाणील कोण आता हे बोल या मुक्याचे
ना बोलता माझी व्यथा गाई मनी विराणी

Leave a Comment

x