मुलुख त्यात मावळी | Mulukh Tyat Mavali Marathi Lyrics

मुलुख त्यात मावळी | Mulukh Tyat Mavali Marathi Lyrics

गीत – ग. दि. माडगूळकर
संगीत – सुधीर फडके
स्वर – सुधीर फडके
चित्रपट – नरवीर तानाजी


धीरे जरा गाडीवाना रात निळी काजळी
मुलुख त्यात मावळी, मुलुख त्यात मावळी !

वाट चुके लवणाशी वळणाचा पेच पडे
डोंगराच्या डगरींना घाटाचा माठ जडे
दोन्ही बाजू दाट कुठे आंबराई जांभळी
मुलुख त्यात मावळी !

घुंगुराच्या तालावर सैल सुटे कासरा
खडकाशी चाक थटे बैल बुजे बावरा
पेंगुळता हादरती गाडीमंदी मंडळी
मुलुख त्यात मावळी !

करवंदी जाळिमंदी ओरडती रातकिडे
निवडंगी नागफणी आडविता चाल अडे
ठोकरली येथ गड्या बादशाही आंधळी
मुलुख त्यात मावळी !

Leave a Comment