ओटीत घातली मुलगी | Otit ghatli mulgi Marathi Lyrics

ओटीत घातली मुलगी |Otit ghatli mulgi Marathi Lyrics

गीत -ग. दि. माडगूळकर
संगीत – अरुण पौडवाल
स्वर- आशा भोसले


Otit ghatli mulgi Marathi Lyrics

ओटीत घातली मुलगी विहिणबाई
सांभाळ करावा हीच विनवणी पायी

वधुमाय तुम्ही ही तुम्हां सारे ठावे
वाटते तरीही आर्जवुनी सांगावे
मी पदर पसरते जन्मदायिनी आई

माहेर आपुले सत्पुरुषांच्या वंशी
सासरी वाढत्या सतत सुखांच्या राशी
पाठिशी आपुल्या नित्य उभी पुण्याई

लाडकी लेक ही माझी पहिली-वहिली
भाग्येच तियेच्या सून आपुली झाली
तुम्हीच यापुढे तिजसी माझ्या ठायी

Leave a Comment

x