किडा आणि खोकड | Kida aani Khokad Marathi Katha | Marathi Story

Kida aani Khokad Marathi Katha

एकदा एक किडा उकिरड्यातून तोंड बाहेर काढून ओरडून म्हणाला, ‘कुणाची प्रकृति बरी नसल्यास त्याने माझ्यापाशी यावं. माझ्याकडे खूप रामबाण औषधं …

Read more

समुद्र किनार्‍यावरील प्रवासी | Samudra Kinaryavaril Pravasi Marathi Katha | Marathi Story

Samudra Kinaryavaril Pravasi Marathi Katha

समुद्र किनार्‍यावरील प्रवासी | Samudra Kinaryavaril Pravasi Marathi Katha काही लोक समुद्र किनार्‍याजवळून प्रवास करीत असता, दूरवर समुद्रात एक मोठी …

Read more

गाढवाचे पोर आणि रानडुक्कर | Gadhvach Por aani Randukkar Marathi Katha | Marathi Story

Gadhvach Por aani Randukkar Marathi Katha

एकदा एका रानडुकराला एक गाढवाचे पोर रानात भेटले. तेव्हा ते गाढव चेष्टेने रानडुकराला म्हणाले, ‘रामराम हो भाऊ रामराम !’ गाढवाचे …

Read more

x