प्रीती सुरी दुधारी | Prem He Maze-Tuze Marathi Lyrics

प्रीती सुरी दुधारी | Prem He Maze-Tuze Marathi Lyrics

गीत – राम मोरे
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – अरुण दाते


प्रेम हे माझे-तुझे बोलायचे नाही कधी
भेटलो आता परि भेटायचे नाही कधी

तू उभी जवळी अशी, खुणवी जरी एकांत हा
कालच्या सलगीतुनी बिलगायचे नाही कधी

या जगी माझे-तुझे दुरुनीच नाते शोभते
त्या जुन्या स्मरुनी खुणा जागायचे नाही कधी

होतसे सारेच का अपुल्या पसंतीसारखे
यापुढे शहरात या बहरायचे नाही कधी

जाउ दे ही पालखी माझी तुझ्या दारातुनी
तू तुझे आयुष्य हे उधळायचे नाही कधी

Leave a Comment

x