प्रेम हे वंचिता | Prem He Vanchita Marathi Lyrics

प्रेम हे वंचिता | Prem He Vanchita Marathi Lyrics

गीत – प्र. के. अत्रे
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – रामदास कामत
नाटक – पाणिग्रहण


प्रेम हे वंचिता । मोह ना मज जीवनाचा !
द्या कुणि आणून द्या, प्याला विषाचा !

प्रीतिचा फसवा पसारा
भरली इथे नुसती भुते,
कोणि नाही जगि कुणाचा !

Leave a Comment

x