राया मला पावसात नेऊ | Raya Mala Pavasat Neu Marathi Lyrics

राया मला पावसात नेऊ | Raya Mala Pavasat Neu Marathi Lyrics

गीत – वसंत सबनीस
संगीत – राम कदम
स्वर – पुष्पा पागधरे
चित्रपट – सोंगाड्या


Raya Mala Pavasat Neu Marathi Lyrics

नाही कधी का तुम्हांस म्हटलं, दोष ना द्यावा फुका
अहो राया मला पावसात नेऊ नका !

लई गार हा झोंबे वारा
अंगावरती पडती धारा
वाटेत कुठेही नाही निवारा
भिजली साडी भिजली चोळी
भवतील ओल्या चुका
अहो राया मला पावसात नेऊ नका !

खबूतरागत हसत बसू या
ऊबदारसं गोड बोलू या
खुळ्या मिठीतच खुळे होऊ या
लावून घेऊ खिडक्या दारं
पाऊस होईल मुका
अहो राया मला पावसात नेऊ नका !


Raya Mala Pavasat Neu English Lyrics

Naahi kadhi ka tumhas mhatala
dosh na dyava fuka
ana raaya mala,paavasat nevu naka!

layi gaar ha zombe vaara
angavarati padati dhaara
vaatet kuthehi naahi nivara
bhavatil pplya chuka
ana raaya mala,paavasat nevu naka!

khabutaragat hatach basu ya
ubadarasa god bolu ya
khulya mithitach khula hovu ya
laavun ghevu khidakya daara
paaus hoil muka

ana raaya mala,paavasat nevu naka!

Leave a Comment

x