सा सागर उसळे कैसा | Sa sagar usale kaisa Marathi Lyrics

सा सागर उसळे कैसा | Sa sagar usale kaisa Marathi Lyrics

गीत – ग. दि. माडगूळकर
संगीत – दत्ता डावजेकर
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – काका मला वाचवा


शुभारंभ करू सारे आपण
मिळुनी घेऊ संगीत शिक्षण

सुरू कशाने होते शिक्षण ?
ग म भ न

संगीताचा आरंभ कसा ?
संगीताचा आरंभ असा
सा रे ग म प ध नि सां

सा.. सा.. सा..
सागर करितो आवाज कैसा ?

सागरास त्या येता भरती,
बुडुनी जाती पार किनारे.
चढत्या लाटांवरी तरंगत,
गलबत चाले घेउनी वेग.
गर्जत वाढी सिंधू दुर्गम,
मनुष्य करतो संगर अंतीम.
पडाव येती इवले झप झप,
तोडीत पाणी लाटा सप सप.
धरणी गाठी माणूस सावध,
ना तर सागर करता पारध.
नीलमण्यांच्या सुरसावाणी,
उसंबळे वर पाणी पाणी.
सारे सारे सरे शेवटी,
भरती नंतर पुन्हा ओहोटी.

‘सा’ सागर उसळे कैसा
‘रे’ रेती बुडवी किनारे
‘ग’ गलबत चाले लगबग
‘म’ मनुष्य वादळी दुर्गम
‘प’ पडाव येती झप झप
‘ध’ धरणी गाठी सावध
सात स्वरांची ही कहाणी !

सागर.. सा
रेती.. रे
गलबत.. ग
मनुष्य.. म
पडाव.. प
धरणी.. ध
नीलम.. नी
सात स्वरांची ही कहाणी

अचूक स्वरांवर गाता अक्षर
जन्मा येते गीत मनोहर..

Leave a Comment