साडी दिली शंभर रुपयांची | Sadi Dili Shambhar Rupayanchi Marathi Lyrics

साडी दिली शंभर रुपयांची | Sadi Dili Shambhar Rupayanchi Marathi Lyrics

गीत – ग. दि. माडगूळकर
संगीत – दत्ता डावजेकर
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – वैशाख वणवा


झाली बहाल मर्जी सख्याची
साडी दिली शंभर रुपयांची

साडी डाळिंबी हीच मी लेईन
अशी मलाच आयन्यात पाहीन
अशी चालीन, अशी उभी राहीन
चारचौघांत नाही सांगायची

त्यांची माझी प्रीत चोरटी
गूज झाकून ठेवीन पोटी
हसू कोंडून धरीन ओठी
दृष्ट लागल आयाबायांची

Leave a Comment