संपले जीवन संपली | Sampale Jeevan Sampali Marathi Lyrics

संपले जीवन संपली | Sampale Jeevan Sampali Marathi Lyrics

गीत – मधुसूदन कालेलकर
संगीत – राम कदम
स्वर – पं. भीमसेन जोशी
चित्रपट – पतिव्रता


Sampale Jeevan Sampali Marathi Lyrics

संपले जीवन संपली ही गाथा
तुझ्या पायथ्याला विसावला माथा

उधळला डाव माझा मीच हाती
धावलो उगाच मृगजळापाठी
उपेक्षित दारी तुझ्या जगन्‍नाथा

चुकलो-माकलो नको राग देवा
लेकरू अजाण तूच हात द्यावा
पडो देह माझा तुझे गुण गाता

नको जिणे झाले मिटु दे हे पान
तुझे तूच देवा घेऊनि जा दान
चित्त लागले रे पैलतीरी आता

Leave a Comment

x