शंकर भेटता मजसी | Shankar Bhetata Mjasi Marathi Lyrics

शंकर भेटता मजसी | Shankar Bhetata Mjasi Marathi Lyrics

गीत – पी. सावळाराम
संगीत – राम कदम
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – कधी करिशी लग्‍न माझे


Shankar Bhetata Mjasi Marathi Lyrics

शंकर भेटता मजसी
मी झाले गंगा, झाले घर काशी

बोलता, मज बोलावून घेतो
चुकता मी, रागावून जातो
माय-बापही होऊन येतो
मिठी मारतो कवळून हृदयाशी

पुंडलिकापरी करते सेवा
तव चरणांची अविरत देवा
त्या सेवेचा वाटुनी हेवा
देव भेटतो रोज मजसी

Leave a Comment

x