शोधितो राधेला गोपाल | Shodhito Radhela Gopal Marathi Lyrics

शोधितो राधेला गोपाल | Shodhito Radhela Gopal Marathi Lyrics

गीत – जगदीश खेबूडकर
संगीत – राम कदम
स्वर – पं. भीमसेन जोशी
चित्रपट – शेरास सव्वाशेर


Shodhito Radhela Gopal Marathi Lyrics

सोडुनी आपुला राजमहाल
शोधितो राधेला गोपाल

माझ्यावरती असे कोणते
घडले मायाजाल

निळ्यासावळ्या आभाळाहुन
आपुले प्रेम विशाल

शून्य गोकुळी येईल पुन्हा
हसरी सोनसकाळ

Leave a Comment

x