श्रीरंग सावळा तू | Shrirang Sawla Marathi Lyrics

श्रीरंग सावळा तू | Shrirang Sawla Marathi Lyrics

गीत -शांताराम नांदगावकर
संगीत – अनिल मोहिले
स्वर- अरुण दाते ,  कृष्णा कल्ले
राग- दरबारी


Shrirang Sawla Marathi Lyrics

श्रीरंग सावळा तू मी गौरकाय राधा
ही प्रीत दो जिवांची अद्वैत रे मुकुंदा

ये राधिके अशी ये होऊन प्रीति मुग्धा
नयनांतुनी फुलू दे अपुल्या अमोल छंदा

ये प्रेमले अशी ये फुलवित सुप्रभाती
प्रणायातल्या सुरांनी सजवीत चांदराती
मिटल्या फुलापरी त्या तव नील लोचनांत
लावून भारलेली भावूक प्रीति ज्योत

का लोचनी प्रिया रे हृदयी तुझेच रूप
दिनरात लाविते मी येथे तुझाच दीप
गाते तुझेच गाणे कथनी तुझे उखाणे
तुझियाकडेच धावे मनपाखरू दिवाणे

येताच मी परंतु तुझिया समीप का गे
होसी अबोल वेडी विणीशी मनात धागे
त्या चित्त पाखराला लपवून ठेविसी का
भारावुनी अशी या नेत्रांत पाहसी का

ते बोलके अबोल क्षण सर्व आठवावे
मम लाजर्‍या दिठीत सारेच साठवावे
हा छंद या जिवाला जडवी तुझीच मूर्ती
मी मंगलातुनी या गुंफी अभंग नाती

Leave a Comment

x