सूर सनईंत नादावला | Soor Sanait Nadavala Marathi Lyrics

सूर सनईंत नादावला | Soor Sanait Nadavala Marathi Lyrics

गीत -शांताराम नांदगावकर
संगीत – अनिल-अरुण
स्वर – उषा मंगेशकर

सूर सनईंत नादावला
पूर नयनांत या दाटला
सांग विसरू कशी मी तुला
पुण्यवंतापरी या घरी जन्मले
सात जन्मांतले भाग्य जे लाभले
सात या पाउली, विस्मरू मी कशी-
मूर्त आई तुझी वत्सला ?
सान होते कशी मूक वेडी कळी
अमृताने तुझ्या वाढले मी खुळी
रोमरोमी जयाच्या तुझ्या भावना
गंध विसरेल का गे फुला ?
पूस डोळे नको हुंदके, आंसवे
चालले गे जरी मी पतीच्यासवें
माउली तू मला साउली जीवनीं
मी तुझी लाडकी प्रेमला !

Leave a Comment