सॉरी

0

सॉरी हे दोनच शब्द असे आहेत कि जे बोलल्याने आपण मोठे होत नाही तर त्याने समोरचा माणूस मोठा होतो . माफी मागितल्याने आपण
आपापसातील गैरसमज दूर करू शकतो.

माफी म्हणजे
मा=मानवता
आ =आपलेपणा
फी = स्वभाव
ई =ईशवर

ह्या चार शब्दाने माफी हा शब्द तयार होतो. हे चार शब्दच पुरेसे आहेत, दुसऱ्याच्या मनात घर करण्यासाठी. जो दुसऱ्यांच्या मनात घर निर्माण करतो तो खरा माणूस.  दुसऱ्याच्या मनात घर करण्यासाठी आपण स्वतः मनाने मोठे असले पाहिजे. तसेच समोरच्याला समजून घेतले पाहिजे. त्याच्या भावनांची कदर केली पाहिजे. दुसऱ्याच्या मनाची आपण कदर केली पाहिजे. तो हर्ट होईल असे कोणतेच कृत्य आपण केले नाही पाहिजे. आपल्या हातून जर एखादी व्यक्ती हर्ट झाली असेल तर त्याची आपण मनापासून माफी मागितली पाहिजे. ह्यातच आपल्या मनाचा मोठे पणा
आहे.

मराठी ही आपली राज्यभाषा आहे आणि आपण मराठी असल्याचा आपल्याला गर्व असला पाहिजे म्हणूनच मी या वेबसाईट द्वारे मराठी भाषेचे जतन करण्याचा प्रयन्त करत आहे.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version