शिवरायांची न्यायबुद्धी | Shivrayanchi Nyayavidhi Marathi Katha | Marathi Story

शिवरायांची न्यायबुद्धी | Shivrayanchi Nyayavidhi Marathi Katha शिवरायांनी जावळी खोरे स्वराज्यामध्ये सामील करून राज्यविस्तार केला म्हणून आदिलशहाकडे असणाऱ्या सरदारांना ते …

Read more

शहाजीराजांची सुटका | Shahaji Rajanchi Sutka Marathi Katha | Marathi Story

शहाजीराजांची सुटका | Shahaji Rajanchi Sutka Marathi Katha शहाजीराजांना आदिलशहाने कपटाने कैदेत टाकले होते. फर्रादखान व त्याचे सहकारी सरदार बंगळूरला …

Read more

शिवरायांची दूरदृष्टी | Shivrayanchi Durdrushti Marathi Katha | Marathi Story

शिवरायांची दूरदृष्टी | Shivrayanchi Durdrushti Marathi Katha “शिरवळचा अमीन मिया हा पराभूत झाल्यामुळे विजापुरच्या दरबारात आला तेव्हा शिरवळचा किल्ला व …

Read more

x