सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या | Sunya Sunya Maifilit Mazya Marathi Lyrics

सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या | Sunya Sunya Maifilit Mazya Marathi Lyrics

गीत – सुरेश भट
संगीत – पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर – लता मंगेशकर

चित्रपट – उंबरठा


सुन्यासुन्या मैफिलीत माझ्या तुझेच मी गीत गात आहे
अजूनही वाटते मला की, अजूनही चांदरात आहे
कळे न मी पाहते कुणाला ? कळे न हा चेहरा कुणाचा ?
पुन्हापुन्हा भास होत आहे- तुझे हसू आरशात आहे !
सख्या तुला भेटतील माझे तुझ्या घरी सूर ओळखीचे
उभा तुझ्या अंगणी स्वरांचा अबोल हा पारिजात आहे !
उगीच स्वप्‍नात सावल्यांची कशास केलीस आर्जवे तू ?
दिलेस का प्रेम तू कुणाला तुझ्याच जे अंतरात आहे ?

Sunya Sunya Maifilit Mazya Marathi Lyrics

Sunya sunya maifilit maajhya
Tujhech mi git gaat ahe
Ajun hi waatate mala ki
Ajun hi chaand raat ahe
Kale na mi paahate kunaala
Kale na ha chehara kunaacha
Punha punha bhaas hot ahe
Tujhe hasu arashaat ahe
Sakhya tula bhetatil maajhe
Tujhya ghari sur olakhiche
Ubha tujhya angani swaraancha
Abol ha paarijaat ahe
Ugich swapnaant saawalyaanchi
Kashaas kelisa arjawe atu
Diles ka prem tu kunaala
Tujhyaach je antaraat ahe

Leave a Comment