सूर मागू तुला मी कसा | Sur Maagu Tula Me Kasa Marathi Lyrics

सूर मागू तुला मी कसा | Sur Maagu Tula Me Kasa Marathi Lyrics

गीत – सुरेश भट
संगीत – पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर – अरुण दाते


Sur Maagu Tula Me Kasa Marathi Lyrics

सूर मागू तुला मी कसा ?
जीवना तू तसा, मी असा !

तू मला, मी तुला पाहिले,
एकमेकांस न्याहाळिले;
दुःख माझातुझा आरसा !

एकदाही मनासारखा
तू न झालास माझा सखा;
खेळलो खेळ झाला जसा !


Sur Maagu Tula Me Kasa Marathi Lyrics

Sur maagu tula mi kasa
Jiwana tu tasa, mi asa

Tu mala, mi tula paahile
Ekamekaans nyaahaalile
Duhkh maajha tujha arasa

Ekada hi manaasaarakha
Tu n jhaalaas maajha sakha
Khelalo, khel jhaala jasa

 

Leave a Comment

x