Tag: पुरंदर जिंकला

पुरंदर जिंकला | Marathi Katha | Marathi Story

शिवरायांनी मनाशी पक्का निर्धार केला होता की, श्रींच्या इच्छेने स्थापन केलेले स्वराज्य हे टिकवायचेच. फत्तेखानाचा पराभव करायचा त्यासाठी राजांनी आपल्या ...