बाधा | Marathi Katha | Marathi Story

“कोल्हापूर शहराला लागुनच असलेले एक छोटेसे गाव. पूर्वी जेमतेम पन्नास साठ घरे असलेले हे गाव काळानुसार पूर्ण बदललेले. शहराजवळ असल्याने …

Read more