Tag: शाहिस्तेखानाची बोटेच छाटली

शाहिस्तेखानाची बोटेच छाटली | Marathi Katha | Marathi Story

औरंगजेबाचा मामा शाहिस्तेखान हा पुण्यातील लाल महालामध्ये राहून स्वराज्यातील मुलूखाची राखरांगोळी करीत होता त्यामुळे त्याचा बंदोबस्त कसा करायचा याचा विचार ...