गाढवाचे पोर आणि रानडुक्कर | Gadhvach Por aani Randukkar Marathi Katha | Marathi Story

Gadhvach Por aani Randukkar Marathi Katha

एकदा एका रानडुकराला एक गाढवाचे पोर रानात भेटले. तेव्हा ते गाढव चेष्टेने रानडुकराला म्हणाले, ‘रामराम हो भाऊ रामराम !’ गाढवाचे …

Read more

x