कारखान्यातील भूत | Karkhanyatil Bhoot Marathi Katha | Marathi Story

Karkhanyatil Bhoot Marathi Katha: कोणे एके काळी भंडारा जिल्ह्यात विड्या वळण्याचा उद्योग भरभराटीस होता.स्वस्त आणि मुबलक मनुष्यबळ,जंगलात मोठ्या प्रमाणात उगवणारी …

Read more

x