किडा आणि खोकड | Kida aani Khokad Marathi Katha | Marathi Story

Kida aani Khokad Marathi Katha

एकदा एक किडा उकिरड्यातून तोंड बाहेर काढून ओरडून म्हणाला, ‘कुणाची प्रकृति बरी नसल्यास त्याने माझ्यापाशी यावं. माझ्याकडे खूप रामबाण औषधं …

Read more

x