शिकारी कुत्रा आणि गावठी कुत्रा | Marathi Katha | Marathi Story

एका खेडेगावातील लोकांचे चोरापासून रक्षण करण्यासाठी एक शिकारी कुत्रा होता. तो एके दिवशी आपल्या पिल्लाला घेऊन गंभीरपणे गावातून फिरत असता …

Read more