तळव्यावर मेंदीचा अजून | Talwyawar Mendicha Ajun Marathi Lyrics

तळव्यावर मेंदीचा अजून | Talwyawar Mendicha Ajun Marathi Lyrics

गीत -शांताराम नांदगावकर
संगीत -अरुण पौडवाल
स्वर- अनुराधा पौडवाल ,  सुरेश वाडकर

तळव्यावर मेंदीचा अजून रंग ओला
माझ्या मनी प्रीत तुझी घेते हिंदोला
गायिलेस डोळ्यांनी एक निळे गाणे
बट हळवी वार्‍यातील वेचिते तराणे
नकळत तव हात प्रिये हाती मम आला
पवनातुनी शीतलता दाटुनिया आली
दोन मने प्रीतीच्या गंगेतच न्हाली
आसमंत आनंदे धुंदधुंद झाला
ही दुपार भिजलेली प्रीत चांदण्यात
मिटुनी पंख खग निवांत शांत तरूलतांत
आज तुझ्या सहवासी जीव धन्य झाला

Leave a Comment