तांबुस गोरा हात साजिरा | Tambus Gora Haat Sajira Marathi Lyrics

तांबुस गोरा हात साजिरा | Tambus Gora Haat Sajira Marathi Lyrics

गीत – ग. दि. माडगूळकर
संगीत – सुधीर फडके
स्वर – आशा भोसले ,  सुधीर फडके
चित्रपट – कुबेराचं धन


तांबुस गोरा हात साजिरा, मुठीत मोती लाख
सजणी, टाक बियाणं टाक !

बंड्या बैलाला हो हो हो हो
माझ्या बैलाला हो..

एका सकाळी, फूट कोवळी
काळ्यांत हिरवी झांक !
नाजुक लवलव तशीच वाढव
खुरपून हरळी पाक !
हिरव्या रानीं, मंजुळ गाणी गात पाखरे राख !
सजणी टाक बियाणं टाक !

पाखरांची राखण नजरेची गोफण
घरच्या चोराला धाक !
पिकलेल्या मळ्यांत, रास मोज खळ्यांत
ओट्यात पुण्याई टाक !
चांदण्यांत बसून, माझ्यासंगं हसून कष्टाची गोडी चाख !
सजणी, टाक बियाणं टाक !

Leave a Comment