टप्‌ टप्‌ टप्‌ काय बाहेर | Tap Tap Tap Kaay Baher Marathi Lyrics

टप्‌ टप्‌ टप्‌ काय बाहेर | Tap Tap Tap Kaay Baher Marathi Lyrics

गीत – श्रीनिवास खारकर
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – आशा भोसले


टप टप टप काय बाहेर वाजतंय्‌ ते पाहू
चल्‌ ग आई, चल्‌ ग आई, पावसात जाऊ !

भिरभिरभिर अंगणात बघ वारे नाचतात !
गरगर गरगर त्यासंगे चल गिरक्या घेऊ !

आकाशी गडगडते म्हातारी का दळते ?
गडड्‍गुडुम गडड्‍गुडुम ऐकत ते राहू !

ह्या गारा सटासटा आल्या चटाचटा
पट्‌ पट्‌ पट्‌ वेचुनिया ओंजळीत घेऊ !

फेर गुंगुनी धरू, भोवर्‍यापरी फिरू
“ये पावसा, घे पैसा”, गीत गोड गाऊ !

पहा फुले, लता-तरू, चिमणी-गाय-वासरू
चिंब भिजती, मीच तरी का घरात राहू ?

Leave a Comment

x