तेजाचा पसारा घेऊन | Tejacha Pasara Gheun Marathi Lyrics

तेजाचा पसारा घेऊन | Tejacha Pasara Gheun Marathi Lyrics

गीत – कृ. द. दातार
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – रामदास कामत


तेजाचा पसारा घेऊन निघाला
सूर्य पश्चिमेला आता देवा

धरेवरी संध्या देवा, उतरली
माझीच साउली भीती दावी

उघडे असू दे डोळे यातनांचे
परि सोसण्याचे बळ देई

Leave a Comment