थांबते मी रोज येथे | Thambate Me Roz Yethe Marathi Lyrics

थांबते मी रोज येथे | Thambate Me Roz Yethe Marathi Lyrics

गीत – दत्ता डावजेकर
संगीत – दत्ता डावजेकर
स्वर – आशा भोसले


थांबते मी रोज येथे जी तुझ्यासाठी
बोलणे ना बोलणे रे ते तुझ्या हाती

मधुर स्वप्‍नें मीलनाची लाविती मज वेड का ती
रंगवीण्या स्वप्‍न माझे पाहिजे मज तूच रे
रंगणे ना रंगवीणे ते तुझ्या हाती

अळविती मजला तया मी टाकिते झिडकारुनी
अळविते तुज तान भरुनी याचनेची रागिणी
ऐकणे ना ऐकणे रे ते तुझ्या हाती

उपवनीं सुमने उमलती भ्रमर ते मधुगंध लुटती
हृदय-पूष्प तुला दिले जे एकदा उमले
चुंबिणे ना चुंबिणे रे ते तुझ्या हाती

Leave a Comment

x