थंडगार ही हवा त्यात धुंद | Thandgaar Hi Hawa Tyaat Dhund Marathi Lyrics

थंडगार ही हवा त्यात धुंद | Thandgaar Hi Hawa Tyaat Dhund Marathi Lyrics

गीत – मधुसूदन कालेलकर
संगीत – राम कदम
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – एक धागा सुखाचा


Thandgaar Hi Hawa Tyaat Dhund Marathi Lyrics

थंडगार ही हवा त्यात धुंद गारवा
अशा सुरेख संगमी जवळ तू मला हवा !

निळ्या नभात चालली दूरदूर पाखरे
दूर ना जरी तुझ्या जीव अंतरी झुरे
अंतरात बोलतो अबोल प्रीत पारवा

संथ या जलाशयी गात गान कमलिनी
हळूच लाजता मनी फुलत राग-रागिणी
गंध त्यात चंदनी स्वरांत येई गोडवा

फूल प्रीतिचे कुणा अनामिकास वाहते
मुग्धता परि मना नवेच काही सांगते
अशा सुरम्य संभ्रमी भास आगळा नवा

Leave a Comment

x