थंडीची झोप मला | Thandichi Zop Mala Marathi Lyrics

थंडीची झोप मला | Thandichi Zop Mala Marathi Lyrics

गीत – ग. दि. माडगूळकर
संगीत – सुधीर फडके
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – नरवीर तानाजी


माघाची रात
चांदणं त्यात
कुशी बदलून काही भागंना
थंडीची झोप मला लागंना

डावा डोळा
लवतो खुळा
नशीब काही बाई जागंना

सखा लढाईला गेला
गेला तो अजून नाही आला
घरी नार तरणी लागली झुरणीला
तपास केला
वाया गेला
कुणीच काही मला सांगंना

दिवसभर मी तळमळते
रात्री समईसंगं जळते
बायकांचं दु:ख बायकांनाच कळते
फुरफुर करी
समईपरी
घोड्याची टांप काही वाजंना

आता झाली ग पहाट
किती न्याहाळू मी वाट ?
आली जांभई, बाई माझी अवघडली पाठ
पुन्हा सुरु तो रहाट
माझे डोळे, त्याची वाट
नीज नाही, सूज आली माझ्या डोळ्यांना दाट
उचकी येते
सई होते
शकुनाचं फळ मला लाभंना

Leave a Comment