तुझे रूप राणी कुणासारखे | Tuze Roop Rani Kunasarkhe Marathi Lyrics

तुझे रूप राणी कुणासारखे | Tuze Roop Rani Kunasarkhe Marathi Lyrics

गीत – जगदीश खेबूडकर
संगीत – दत्ता डावजेकर
स्वर – महेंद्र कपूर
चित्रपट – शेवटचा मालुसरा


तुझे रूप राणी, कुणासारखे ग ?
तुझे रूप राणी तुझ्यासारखे..

तुझा रेशमी केशसंभार काळा
जणू नागिणीचा दिसे धुंद चाळा
बटा दोन भाळावरी की जिभा त्या
तिच्या मस्तीला कोण रोधू शके ?

तुझे दोन डोळे शराबी शराबी
हसे लाज गाली गुलाबी गुलाबी
असे रूपलावण्य मी प्राशितो गे
मला लाभले ते तुला पारखे !

उभी अप्सरा चिंब न्हाऊन येथे
नजर फेकिता रिते बाणभाते
विधाता करी काय हेवा तुझा गे
न्याहाळून पाही तुला कौतुके !

Leave a Comment

x