त्या तुझिया चिंतनात | Tya Tujhiya Chintanat Marathi Lyrics

त्या तुझिया चिंतनात | Tya Tujhiya Chintanat Marathi Lyrics

गीत – गंगाधर महांबरे
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – उषा मंगेशकर


त्या तुझिया चिंतनात मन माझे गुंतु दे
गीताच्या एकसरी भावफुले गुंफु दे

श्रवणीं ये नाम जसे
मूर्ती पुढती विलसे
रूप मनीं आठवुनी नित्य तुला पाहु दे

भाव एक नवनवा
गंध धुंद करि जीवा
जीवशीव संगतीत मन-कलिका उमलू दे

छंद तुझा क्षणोक्षणीं
बरवा मज दिनरजनी
गीत तुझे आळवूनी तुजसाठी गाउ दे

Leave a Comment