उदासीन का वाटती | Udaseen Ka Vatati Marathi Lyrics

उदासीन का वाटती | Udaseen Ka Vatati Marathi Lyrics

गीत – ग. दि. माडगूळकर
संगीत – सुधीर फडके
स्वर – सुधीर फडके
चित्रपट – झेप


उदासीन का वाटती आज तारा ?
उदासीन का वाहतो आज वारा ?

जगुनी जगी काय जीवा मिळाले ?
तुझे पाखरा पंख सारे गळाले
तुझ्या कोटरी का तुझा कोंडमारा ?

नुरे आस का उंच झेपावण्याची ?
तुला वाटते लाज ऐशा जीण्याची !
कशासाठी हा चालला खेळ सारा ?

पडावे असे झाकुनी गच्च डोळे
स्वत:पासुनी दूर व्हावे निराळे
मुक्या अश्रुंनी का पुसावा पसारा

Leave a Comment