वहिनी माझी हसली ग | Vahini Majhi Hasali Ga Marathi Lyrics

वहिनी माझी हसली ग | Vahini Majhi Hasali Ga Marathi Lyrics

गीत – शान्‍ता शेळके
संगीत – राम कदम
स्वर – सुमन कल्याणपूर
चित्रपट  – भाग्यलक्ष्मी


Vahini Majhi Hasali Ga Marathi Lyrics

वहिनी माझी हसली ग, वहिनी माझी हसली
आजवरी जी दादावरती उगाच होती रुसली

वहिनी हसता कणकण हासे
भवति सांडले सोनकवडसे
घरदाराला फुटले हासू, नवीन शोभा दिसली

वहिनी हसता हसले अंगण
अंगणातले अन्‌ वृंदावन
वहिनी पाणी घालु लागता तुळस कशी रसरसली

वहिनी हसता हसले घुसळण
ताकावर ये लोणी उसळुन
खुदुखुदु हसतो भात चुलीवर, उकळी फुटली कसली ?

हासत हासत पदर बांधुनी
भरभर कामे करते वहिनी
तो शकुनाचा हात लागता घरी लक्षुमी दिसली

हसू वहिनीच्या गाली दिसता
दादा हसला वहिनी हसता
हरवुन गेली होती गंमत फिरुनी आज गवसली

Leave a Comment

x