वैकुंठीचा राणा तूचि | Vaikunthacha Rana Tuchi Marathi Lyrics

वैकुंठीचा राणा तूचि | Vaikunthacha Rana Tuchi Marathi Lyrics

संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – कुंदा बोकील


Vaikunthacha Rana Tuchi Marathi Lyrics

वैकुंठीचा राणा तूचि नारायणा

चतुर्भूज रूप वाटते प्रशांत
शंख, चक्र, गदा, पद्मही करांत

जरिपितांबर लाल तुझा शेला
शोभतसे कंठी वैजयंती माला

भावाचा भुकेला भक्तीचा तान्हेला
भक्त मि तुझि रे धरीते चरणा

Leave a Comment

x