वसंत जेथे तेथे सुमने | Vasant Jethe Tethe Sumane Marathi Lyrics

वसंत जेथे तेथे सुमने | Vasant Jethe Tethe Sumane Marathi Lyrics

गीत – पी. सावळाराम
संगीत – राम कदम
स्वर – आशा भोसले ,  उषा मंगेशकर
चित्रपट – छंद प्रीतीचा


Vasant Jethe Tethe Sumane Marathi Lyrics

वसंत जेथे तेथे सुमने
सुमनांपरी ही दोन मने
दोन मनांतुन प्रीत दरवळे

रंग एक परि गंध वेगळे
दोन मनांतुन प्रीत दरवळे

बकुळफुलांचे घुंगुर बांधून
प्रीत सुगंधा करिते नर्तन
नादमधूर या झंकारातून
भाव मनीचा तुला मिळे

शुभ्र धवल मोगरीची
पुष्पमाळ गुंफिते
चैत्र पौर्णिमेची सख्या
प्रीत वाट पाहते
क्षणाक्षणाची आस तुझी
लाख युगे मोजिते
अंतरीच्या मूर्तीला मी
भावफुले वाहते

वसंत जेथे तेथे सुमने
सुमनांपरी ही दोन मने
दोन मनांतुन प्रीत दरवळे

Leave a Comment

x