वेडात मराठे वीर | Vedat Marathe Veer Marathi Lyrics

वेडात मराठे वीर | Vedat Marathe Veer Marathi Lyrics

गीत – कुसुमाग्रज
संगीत – पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर – लता मंगेशकर

म्यानातुनि उसळे तरवारीची पात
वेडात मराठे वीर दौडले सात !
ते फिरता बाजुस डोळे किंचित ओले
सरदार सहा सरसावुनि उठले शेले
रिकिबीत टाकले पाय, झेलले भाले
उसळले धुळीचे मेघ सात, निमिषात
वेडात मराठे वीर दौडले सात !
आश्चर्यमुग्ध टाकून मागुती सेना
अपमान बुजविण्या सात अर्पुनी माना
छावणीत शिरले थेट, भेट गनिमांना
कोसळल्या उल्का जळत सात दर्यात
वेडात मराठे वीर दौडले सात !
खालून आग, वर आग, आग बाजूंनी,
समशेर उसळली सहस्‍त्र क्रूर इमानी,
गर्दीत लोपले सात जीव ते मानी
खग सात जळाले अभिमानी वणव्यात
वेडात मराठे वीर दौडले सात !
दगडांवर दिसतिल अजुनि तेथल्या टाचा
ओढ्यात तरंगे अजुनि रंग रक्ताचा
क्षितिजावर उठतो अजुनि मेघ मातीचा
अद्याप विराणी कुणि वार्‍यावर गात
वेडात मराठे वीर दौडले सात !

Vedat Marathe Veer English Lyrics

Myaanaatun usale tarawaarichi paat
Wedaat maraathhe wir daudale saat
Te firata baajus dole, kinchit ole
Saradaar saha sarasaawuni uthhale shele
Rikabit taakale paay, jhelale bhaale
Usalale dhuliche megh saat nimishaat
Ashcharyamugdh taakun maaguti sena
Apamaan bujawinya saat arpuni maana
Chhaawanit shirale thet bhet ganimaanna
Kosalalya ulka jalat saat daryaat
Khaalun ag, war ag, ag baajunni
Samasher usalali sahastr krur imaani
Gadirt lopale saat jiw te maani
Khag saat jalaale abhimaani wanawyaat
Dagadaawar disatil ajuni tethalya taacha
Odhayaat tarnge ajuni rng raktaacha
Kshitijaawar uthhato ajuni megh maaticha
Adyaap wiraani kuni waar‍ayaawar gaat

Leave a Comment