येऊ कशी प्रिया | Yeu Kashi Priya Marathi Lyrics

येऊ कशी प्रिया | Yeu Kashi Priya Marathi Lyrics

गीत -शांताराम नांदगावकर
संगीत- अनिल-अरुण
स्वर – आशा भोसले


Yeu Kashi Priya Marathi Lyrics

येऊ कशी प्रिया, सवे तुझ्या, अशा क्षणांना

सांजसकाळी, कातरवेळी, सागरकाठी, वाळूवरी, सांग ना
कशी प्रिया, सांग ना

काजळकाळी, रात निराळी, मी तर भोळी, येऊ कशी, सांग ना ?
कशी प्रिया, सांग ना

येते तुझ्या सवे, येते ? ना ना ना
येऊ कशी प्रिया, सवे तुझ्या, अशा क्षणांना

Leave a Comment

x