युगायुगांचे नाते अपुले | Yuga Yugache Nate Marathi Lyrics

युगायुगांचे नाते अपुले | Yuga Yugache Nate Marathi Lyrics

गीत -विजय कुवळेकर
संगीत – आनंद मोडक
स्वर -जयश्री शिवराम ,  रूपकुमार राठोड
चित्रपट-तू तिथं मी


युगायुगांचे नाते अपुले, नको दुरावा !
सहवासाची ओढ निरंतर, नको दुरावा !

भासे सारे सुने तुझ्याविण, तुझ्याचसाठी आसुसले मन
तोडून बेड्या सर्व जगाच्या कधी आपुले होईल मीलन
ऊन-सावल्या झेलत हासत जन्म सरावा !

जो तो आहे ज्याचा त्याचा परके झाले सारे जिवलग
देह दोन परि एकच आत्मा कुणा कळावी आपुली तगमग
एकच आशा शेवटचा दिस गोड करावा !

Leave a Comment

x