झाली भली पहाट | Zali Bhali Pahat Marathi Lyrics

झाली भली पहाट | Zali Bhali Pahat Marathi Lyrics

गीत – ग. दि. माडगूळकर
संगीत – वसंत पवार
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – सांगत्ये ऐका


दिली कोंबड्याने बांग
विझे चांदण्याची रांग
ये जाग पाखरांना, तो ऐक किलबिलाट
झाली भली पहाट !

रे ऊठ रानराजा, झाली भली पहाट

मुक्या लेकराची माय
हंबरते माझी गाय
घे ओढ वासरू ते, रुतली गळ्यात गाठ

पुरे लेकराची आस
झरे माउलीची कांस
त्या झेलताच धारा आला भरून माठ

लागे दुडुदुडु करू
खुळे शेळीचे कोकरू
येताच माय चाटु ते थांबले मुकाट

अंगे झिंझाडून सैल
उभे ठाकले रे बैल
गवतात झोपलेली न्हाली दंवात वाट !

Leave a Comment

x