About Us

On Marathi Lekh website, we publish Educational articles in Marathi Language. Through this website we are writing articles for those who like to read in Marathi on the internet.

So we hope you will like our little effort. Keep visiting our Marathi Lekh website for fresh new articles.

मराठी लेख या वेबसाईट च्या माध्यमातून आम्ही निरनिराळ्या विषयांवर मराठी भाषेमध्ये लेख प्रकाशित करतो. या वेबसाईट च्या माध्यमातून ज्यांना मराठीमध्ये इंटरनेट वर वाचन करायला आवडते त्यांच्या साठी आम्ही लेख लिहत असतो.

तर आशा आहे तुम्हाला हा आमचा छोटासा प्रयन्त आडवेल. नवीन नवीन लेखांसाठी आमची मराठीलेख वेबसाइटला भेट देत राहा.