About Us

On the Marathi Lekh website, we publish Educational articles in the Marathi Language. Through this website, we are writing articles for those who like to read in Marathi on the internet.

So we hope you will like our little effort. Keep visiting our Marathi Lekh website for fresh new articles.

मराठी लेख या वेबसाईट च्या माध्यमातून आम्ही निरनिराळ्या विषयांवर मराठी भाषेमध्ये लेख प्रकाशित करतो. या वेबसाईट च्या माध्यमातून ज्यांना मराठीमध्ये इंटरनेट वर वाचन करायला आवडते त्यांच्या साठी आम्ही लेख लिहत असतो.

माझ्याबद्दल :-

माझे नाव:

मित्र आणि मैत्रीणींनो मी पूजा शिंदे. मला लहान पानापासूनच लिहायला आवडते आणि इंटरनेट वर आल्यावर मला एक गोष्ट समजली कि इंटरनेट वर मराठी मध्ये जास्त कोणी माहिती अपलोड करत नाही आहे. मराठी ही आपली राज्यभाषा आहे आणि आपण मराठी असल्याचा आपल्याला गर्व असला पाहिजे म्हणूनच मी या वेबसाईट द्वारे मराठी भाषेचे जतन करण्याचा प्रयन्त करत आहे.

माझे शिक्षण: BA graduate

माझा पत्ता: विरार, मुंबई 

माझा ई-मेल: [email protected]

Social Media handles

Facebook: https://www.facebook.com/lekhmarathi

Instagram: https://www.instagram.com/marathi_lekh_12/

तर आशा आहे तुम्हाला हा आमचा छोटासा प्रयन्त आडवेल. नवीन नवीन लेखांसाठी आमची मराठीलेख वेबसाइटला भेट देत राहा.