आभाळ कोसळे जेव्हा | Aabhal Kosale Jevha Marathi Lyrics

आभाळ कोसळे जेव्हा | Aabhal Kosale Jevha Marathi Lyrics

गीत – वसंत निनावे
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – पोरकी


आभाळ कोसळे जेव्हा कोठले छत्र शोधावे ?
सारे जग रुसल्यावरती चिमण्यांनी कोठे जावे ?

छाया न पित्याची पाठी, आईची न दिसली माया
पालवीहि फुटण्याआधी वठलेली अमुची काया
या दगडी भिंतीपुढती रडगाणे कुठवर गावे ?

चत्‌कोर भाकरी का रे वाट्यास आमुच्या नाही ?
असहाय साखळ्या भारी आहेत आमुच्या पायी
कोणाच्या पुढती अमुचे चिमुकले हात पसरावे ?

बोलका पुरावा आम्ही तुमच्या त्या सौजन्याचा
जातसे जीवही ज्याने तो खेळच दुर्जनतेचा
तुटल्या माळेमधले मणि फिरुनी कसे जुळावे ?

Leave a Comment

x