आज गोकुळात रंग | aaj gokulaat rang |Marathi Lyrics

गीत – सुरेश भट
संगीत – पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर – लता मंगेशकर

आज गोकुळात रंग खेळतो हरी;
राधिके, जरा जपून जा तुझ्या घरी !
तो चटोर चित्तचोर वाट रोखतो
हात ओढुनी खुशाल रंग टाकतो
रंगवून रंगुनी गुलाल फासतो
सांगते अजूनही तुला परोपरी !
सांग श्यामसुंदरास काय जाहले ?
रंग टाकल्याविना कुणा न सोडले
ज्यास त्यास रंग रंग रंग लागले !
एकटीच वाचशील काय तू तरी !
त्या तिथे अनंगरंगरास रंगला
गोपगोपिकांसवे मुकुंद दंगला
तो पहा मृदंग मंजिर्‍यांत वाजला
हाय ! वाजली फिरून तीच बासरी !

Āj gokuḻāt raṅg kheḻto harī
rādhike, jarā japūn jā tujhyā gharī
To chaṭor chittchor vāṭ rokhto
hāt oḍhūnī khuśhāl raṅg ṭākto
raṅgvūn, raṅgūnī gulāl phāsto
sāṅgte ajūnhī tulā paroprī
rādhike, jarā japūn jā tujhyā gharī
Sāṅg śhyām suṅdrās kāy jāhle
raṅg ṭākalyāvinā kuṇā na soḍle
jyās tyās raṅg raṅg raṅg lāgle
ekṭīch vāchśhīl kāy tū tarī
rādhike, jarā japūn jā tujhyā gharī
Tyā tithe anaṅgaraṅg rās raṅglā
gopgopikāṅsve mukuṅd daṅglā
to pahā mṛduṅg maṅjir‍yāt vājlā
hāy vājlī phirun tīch bāsrī
rādhike, jarā japūn jā tujhyā gharī

Leave a Comment