अभिमानाने मीरा वदते | Abhimanane meera wadate Marathi Lyrics

अभिमानाने मीरा वदते | Abhimanane meera wadate Marathi Lyrics

गीत -योगेश्वर अभ्यंकर
संगीत- अनिल मोहिले
स्वर – कुंदा बोकील


अभिमानाने मीरा वदते
हरिचरणाशी माझे नाते

गोकुळातला मुरलीवाला
मुरली घुमवित स्वप्‍नी आला
जादुगार तो श्याम सावळा
त्याच्यासाठी मीहि नाचते

रुणुझुणु रुणुझुणु पैंजण बोले
जिवाशिवाचे नाते जुळले
सुखदु:खाचे बंधन तुटले
सरले माझे इथले नाते

उपहासाने खुशाल बोला
अमृत गमते जहरहि मजला
भजनि गायनी जीव रंगला
मूक भावना अर्थ शोधते

Leave a Comment