आनंदवनभुवनी | Anandvanbhuvani| Marathi Lyrics

रचना – समर्थ रामदास
संगीत – पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर – लता मंगेशकर

स्वर्गीची लोटली जेथे
रामगंगा महानदी
तीर्थासी तुळणा नाही, आनंदवनभुवनी
त्रैलोक्य चालिल्या फौजा
सौख्य बंधविमोचने
मोहिम मांडिली मोठी, आनंदवनभुवनी
येथून वाढला धर्मु
रमाधर्म समागमें
संतोष मांडला मोठा, आनंदवनभुवनी
भक्तांसी रक्षिले मागे
आताही रक्षिते पहा
भक्तांसी दिधले सर्वे, आनंदवनभुवनी
येथूनी वाचती सर्वे
ते ते सर्वत्र देखती
सामर्थ्य काय बोलावे, आनंदवनभुवनी
उदंड जाहले पाणी
स्‍नानसंध्या करावया
जप-तप अनुष्ठाने, आनंदवनभुवनी
बुडाली सर्व ही पापे
हिंदुस्थान बळावले
अभक्तांचा क्षयो झाला, आनंदवनभुवनी

Svargīchī loṭlī jethe
rāmgaṅgā mahāndī
tīrthāsī tuḻṇā nāhī, ānaṅdavanbhuvnī
Trailoky chālilyā phaujā
saukhy baṅdhvimochne
mohim māṅḍīlī moṭhī, ānaṅdavanbhuvnī
Yethūn vāḍhlā dharmu
ramādharm samāgmeṅ
saṅtoṣh māṅḍlā moṭhā, ānaṅdavanbhuvnī
Bhaktāsī rakṣhile māge
ātāhī rakṣhite pahā
bhaktāsī didhle sarve, ānaṅdavanbhuvnī
Yethūnī vāchtī sarve
te te sarvatr dekhtī
sāmarthy kāy bolāve, ānaṅdavanbhuvnī
Udaṅḍ jāhle pāṇī
snānasaṅdhyā karāvyā
jap tap anuṣhṭhāne, ānaṅdavanbhuvnī
Buḍālī sarv hī pāpe
hiṅdusthān baḻāvle
abhaktāṅchā kṣhyo jhālā, ānaṅdavanbhuvnī

Leave a Comment