भेटीलागीं जीवा लागलीसे | Bhetilagi Jeeva Lagalise Marathi Lyrics

भेटीलागीं जीवा लागलीसे | Bhetilagi Jeeva Lagalise Marathi Lyrics

रचना – संत तुकाराम
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – लता मंगेशकर


भेटीलागीं जीवा लागलीसे आस ।
पाहे रात्रीं दिवस वाट तुझी ॥१॥

पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन ।
तैसें माझें मन वाट पाहें ॥२॥

दिवाळीच्या मुळा लेंकी आसावली ।
पाहतसे वाटुली पंढरीची ॥३॥

भुकेलिया बाळ अति शोक करी ।
वाट पाहे परि माउलीची ॥४॥

तुका ह्मणे मज लागलीसे भूक ।
धांवुनि श्रीमुख दावीं देवा ॥५॥

Leave a Comment