शिवरायांची न्यायबुद्धी | Marathi Katha | Marathi Story

शिवरायांनी जावळी खोरे स्वराज्यामध्ये सामील करून राज्यविस्तार केला म्हणून आदिलशहाकडे असणाऱ्या सरदारांना ते सहन झाले नाही. ते शिवरायांचा व्देष करीत …

Read more

जावळीचे खोरे जिंकले | Marathi Katha | Marathi Story

आदिलशहाच्या मनात अनेक शंका होत्या त्यामुळे तो अस्वस्थ झाला होता. शहाजीराजांच्या अपमानाचा बदल घेण्यासाठी त्यांचे पुत्र शिवराय हे दिल्लीच्या मोगलांशी …

Read more

शहाजीराजांची सुटका | Marathi Katha | Marathi Story

शहाजीराजांना आदिलशहाने कपटाने कैदेत टाकले होते. फर्रादखान व त्याचे सहकारी सरदार बंगळूरला शहाजीराजांच्या कुटुंबियांना पकडून आणण्यासाठी गेले होते म्हणून आदिलशहा …

Read more

शिवराय व मावळयांचा विजय | Marathi Katha | Marathi Story

शहाजीराजे आदिलशहाच्या हुकुमानुसार कैदेत होते त्यामुळे आदिलशहा खूपच आनंदी होता. बंगळूरहून फर्रादखान शहाजीराजांच्या कुटुंबियांना पकडून येथे आणेल व फत्तेखान तिकडे …

Read more

पुरंदर जिंकला | Marathi Katha | Marathi Story

शिवरायांनी मनाशी पक्का निर्धार केला होता की, श्रींच्या इच्छेने स्थापन केलेले स्वराज्य हे टिकवायचेच. फत्तेखानाचा पराभव करायचा त्यासाठी राजांनी आपल्या …

Read more

शिवरायांची दूरदृष्टी | Marathi Katha | Marathi Story

“शिरवळचा अमीन मिया हा पराभूत झाल्यामुळे विजापुरच्या दरबारात आला तेव्हा शिरवळचा किल्ला व कोंढाणा देखील गमावला असल्याचे आदिलशहाला समजले. ते …

Read more

शिवराय-मावळे शपथविधी | Marathi Katha | Marathi Story

शिवरायांचे क्षात्रतेज हे जास्त तळपू लागले होते. त्यांची न्यायनिष्ठुरता, सचोटी, धैर्य हे गुण पाहून सर्व लोकांच्या मनात स्वराज्याविषयीच्या आशा जागृत …

Read more

शिवरायांचा विवाह | Marathi Katha | Marathi Story

जिजाऊसाहेब, शिवबा व इतर सर्वजण सुखरूपपणे पुण्यात आले. बंगळूर, विजापूर पाहिले आणि शिवबांनी मनात स्वराज्य-स्थापनेची मुहूर्तमेढ रोवली. शहाजीराजांनी पुण्याला येताना …

Read more